Spectrigon Organisatieadviseurs

Over ons

Ir. Pieter Janssen (1967)
Pieter Janssen studeerde Technische Bedrijfskunde aan Technische Universiteit Eindhoven en werkte bij Largotim, BDM, QAD en TRW. In 2002 startte hij zijn eigen bedrijf Spectrigon. Pieter is een scherp analyticus. Hij brengt zijn adviezen tactvol en diplomatiek, maar ook duidelijk. Hij is ad rem en heeft gevoel voor humor, weet mensen uit hun loopgraven te halen en smeedt duurzame coalities. Gestrande projecten trekt hij vlot of voorziet hij van nieuwe elan.

Pieter over zijn vak:
‘Professionele organisaties werken vaak in ketens samen. Iedereen doet zijn best, maar toch rammelt de keten soms en ontstaan er eilandjes. De kunst is bruggen te slaan tussen de verschillende eilanden, zodat mensen soepel samenwerken, zorgvuldig afstemmen en elkaar vertrouwen. Veel mensen denken dat het team dat het hardste loopt op de Olympische Spelen de gouden plak wint. Dat is een misvatting. De gouden medaille wordt gewonnen door het team dat het beste wisselt.’

Pieter Janssen

Ing. Jeanine Janssen-van der Kruijs (1966)
Jeanine Janssen-van der Kruijs studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Hogere Technische School in Eindhoven. Ze werkte als business consultant bij PinkRoccade, Fujitsu Glovia International, 2B Interactive en GAC Business Solutions. Jeanine denkt snel en is welbespraakt. Ze houdt zich met gemak staande in een beroepenveld dat door mannen wordt gedomineerd. Een beroepenveld dat bovendien baat heeft bij een meer feminiene kijk op de zaak. Jeanine is commercieel, analytisch, daadkrachtig, doortastend en snel. Kortom: iemand die je om een boodschap kunt sturen.

Jeanine over haar vak:
‘Bedrijfsbrede informatiesystemen (ERP) hebben na 25 jaar weinig geheimen meer voor mij. Ik ben helemaal thuis in de klantordergestuurde industriële bedrijven die werken met besturingsconcepten zoals ATO (assemble to order), ETO (engineer to order) en repeterende productieprocessen. Ik houd ervan processen te analyseren en uit te pluizen op welk punt de automatisering tekortschiet. Als ik advies uitbreng, zie ik de gezichten van de opdrachtgevers vaak opklaren. Dat komt omdat er altijd een oplossing mogelijk is – en vaak tegen lagere kosten dan men van tevoren had gedacht.’

Jeanine Janssen van der Kruis