Spectrigon Organisatieadviseurs

Coaching

Je medewerkers en je teams zijn de briljanten van je organisatie. Om ze maximaal te laten schitteren, moeten ze af en toe worden opgepoetst. In ons vakgebied heet dat coaching.

Coaching is een vorm van intensieve aandacht, die erop gericht is individuen en teams beter te laten functioneren en hun welbevinden te vergroten.

Als wij coachen, hanteren we verschillende gereedschappen. Soms is coaching een kwestie van masseren en stimuleren. In andere gevallen helpt het iemand te confronteren en hem een spiegel voor te houden.

Maar coaching is vooral: luisteren. Daarom gaan we met de medewerker of het team in kwestie uitgebreid in gesprek. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Welke obstakels doen zich voor? Wat is de perceptie en wat zijn de feiten?

Spectrigon geeft de mensen en teams van jouw organisatie inzicht in hun eigen functioneren. Ze krijgen beter zicht op hun rol, op verbeterpunten en op mogelijkheden voor aanvullende scholing.

Soms nemen coaches het werk van mensen in de organisatie over, waardoor ze – al dan niet toevallig – voor langere tijd verzekerd zijn van werk. Dat is niet de werkwijze van Spectrigon. Wij leren je medewerker(s) en teams het zelf te doen. Zo versterken we de kwaliteit en continuïteit van je organisatie op de langere termijn.

Spectrigon Organisatieadviseurs